Heistrøbbel på sykehjemmet

Etter en strømstans 30. august har heisen på sykehjemmet har vært i ustand. Dette har medført mye bæring opp og ned etasjene for de ansatte. Dessverre blir det enda noen uker uten heis, ny del som er bestilt blir levert i uke 44. Vi beklager så mye situasjonen og takker både beboere, personale og pårørende for forståelse og tålmod. 

I påvente på ny del har det vært flere forsøk på å reparere den defekte delen, dessverre uten resultat. 

Det er satt opp en midlertidig utvendig bygningsheis for å avhjelpe at pasienter og pårørende uten gå-funksjon skal  komme seg mellom etasjene, samt at man også kan frakte nødvendig traller med utstyr, mat og annet i denne heisen.

Vi oppfordrer pårørende å ta kontakt med avdelingene hvis heis er nødvendig ved besøk og liknenede.  

Personalet har vist stor tålmodighet og stått på i en hverdag med mange oppgaver. Denne ekstra utfordringen krever god planlegging og koordinering. 

Ansatte på sykehjemmet ser fram til at delen som får heisen i gang igjen er på plass. Det har vært mye bæring og ekstra koordinering, sier de tre foran heisen: fra venstre Hilde Ormset, Line Farstad og Ida Skjelvik. Anni Jensen