Herlig oppslutning om turvegens gjestebud

Onsdag 30. mars var det få ledige seter i kommunestyresalen. De fremmøtte lot seg begeistre over førsteutkastet til turvegen fra Straumsvågen til Gammelfossen.

Fra utfordring til ressurs

Kari Bergo og Ann Kristin Almås, landskapsarkitektene fra Østengen og Bergo, presenterte et spennende førsteutkast.

De startet med å løfte frem kvaliteter i Bruhagen; som edelløvskog, sverdliljene, elvemuslingen, sjøørreten, insekt- og fugleliv, Skretting, kulturminner, og, ikke minst, elva! De snakket om karakterer og terrenghøyde; fra Strumsvågen, gjennom sentrum, inn dalfaret og opp mot Gammelfossen og Storvatnet.  

Østengen Og Bergo  Derfra tok de oss inn i utfordringer i Bruhagen, visualisert med bilder av store grå flater, uoversiktlig trafikkbilde og biler i alle retninger, søppelkonteinere plassert langs elva og på andre synlige og strategiske plasser, lite innbydende adkomst både fra nord og sør og det virvar av ulike gjerder og rekkverk, murer, kanter og belysning. Et grått og kaotisk sentrum som har snudd ryggen til sin viktigste ressurs – vannet.

Bruhagen allé, Elveparken og Gammelfossen

Nå skal elva opp og frem, og små, store, unge og gamle skal etter hvert kunne gå den halvannen kilometer lange traseen fra Straumsvågen nærmiljøområde, via Rådhusparken og Elveparken, oppover langs elva, inn og ut av lysninger der elva slynger seg i landskapet - hele vegen opp til Gammelfossen.  

Det er utarbeidet en designmanual der konseptet bygger på elva. En løfter frem identiteten til Bruhagen, kulturminner, frodige sverdliljer, glede, lek og rekreasjon. I manualen kommer Østengen og Bergo med farge- og materialkonsept, vegetasjonskonsept og utstyrs- og møbeleringskonsept.  

Bergo snakket om klimaendringer og forklarte mulige grep med overvanns- og vegetasjonsprinsipp for å møte utfordringer som ligger foran oss med enda mer vann fra oven.

Vi ble også presentert for blikkfanget svartorallé langs riksvegen gjennom Bruhagen sentrum, sverdliljeblomstring i en elvepark som tåler at det flommer over av vann og spennende brokonstruksjoner.

Lyden av fornøyd engasjement

Tilhørerne satt stille som mus under hele presentasjonen. Da Bergo viste siste bildet ble det først dørgende stille, så brøt applausen løs før summing av ivrige stemmer kunne høres rundt om. Summinga ble flyttet ut i kantina, der folk samlet seg over tegninger av traseen. Påfyll av kaffe og tvist, skrivesaker i kombinasjon med snakketøy: Inntrykk ble bearbeidet og drøftet, skriftsatt på trasétegningene og krydret med egne idéer og historier.  Mot slutten fikk vi presentert hva som var drøftet og drodlet om i de ulike gruppene.  

Et godt gjennomtenkt førsteutkast som, ifølge flere av gjestene, er både flott, inspirerende, realistisk og gjennomførbart. Vi venter i spenning på fortsettelsen!

Se 1.utkastet av skisse turveg Straumsvågen - Gammelfossen her (PDF, 44 MB)