Informasjonsmøte om kurs i bekymringsmestring

Informasjonsmøte om kurs i bekymringsmestring går av stabelen torsdag 29. august kl. 13.00 - 14.00 i Averøy kommunehus.

Påmelding til informasjonsmøtet innen 22. august; send SMS eller e-post med navn og telefonnummer til 95127454 / bekymringsmestring@averoy.kommune.no

Merk påmeldingen med "Påmelding til kurs i bekymringsmestring".

Selve kurset har oppstart 12. september og er et stressmestringskurs for deg som opplever å være vedvarende plaget av engstelse, bekymringstanker og stressrelaterte kroppslige symptom. Målet er å hjelpe deg til en mer avslappet hverdag hvor du finner ro i kropp og sinn. Kursinnholdet er bygd på metakognitiv terapi, mindfullness og emosjonsfokuserte terapiretninger.  Kurset arrangeres én gang i året og består av 11 samlinger med varighet på 2-3 timer.