Kristianne er nytilsatt fysioterapeut

Vi ønsker Kristianne Bratsberg Aae velkommen som fysioterapeut i kommunen, skriver Ann-Helen Strand på vegne av Hjemmetjenesten.

Kristianne er nyutdannet fysioterapeut, og kommer direkte fra turnustjenesten i Levanger i Nord-Trøndelag, hvor hun jobbet ett år i kommunehelsetjenesten (avdeling hjemmetjenester faktisk!) og et halvt år på sykehuset (kirurgisk og medisinsk avdeling). Hun har studert på Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen fra 2018-2021.

Kristianne Bratsberg Aae er fysioterapeut i Averøy kommuneTilbakeflytter

Kristianne sier at hun egentlig hadde tenkt til å bli profesjonell danser, men at en rekke tilfeldigheter førte til et annet utdanningsvalg, og at hun nå flytter hjem igjen (hun er fra Steinsgrenda) som fysioterapeut.

- Jeg ser egentlig for meg at det blir en variert og spennende jobb som fysioterapeut i kommunen. Jeg har jo med meg en del erfaringer fra både kommune og sykehus fra turnustjenesten, så det blir spennende å se hvordan jeg kan få bruk for det lille jeg har inn i kommunen jeg faktisk vokste opp i. Til nå har det ofte vært slik at jeg har vært den som kom "utenifra" i kommuner hvor andre hadde mer kjennskap (i turnus og i praksis gjennom studiet), men nå er jo plassen (og en god del av menneskene) veldig kjent - og det er litt fint, sier hun  og gleder seg til å bidra til en god helsetjeneste for innbyggerne i kommunen.

Vi slutter oss til velkomsten fra Ann-Helen og hjemmetjenesten og ønsker Kristianne lykke til!