Kulturmidler 2023

Har ditt lag/din organisasjon søkt kulturmidler i år? Om ikke har dere en super sjanse til å rekke det. Fristen er flyttet til søndag 16. april.

Averøy kommune fordeler årlig et driftstilskudd til lag og organisasjoner som har kulturaktiviteter for barn og ungdom. Tilskuddet fordeles etter antall medlemmer under 18 år. I tillegg fordeles et anleggstilskudd 70 % likt og 30 % etter antall medlemmer til idrettslag som har egne anlegg.

KVO

Påska kom litt brått på, og ble attpåtil velsignet med et fantastisk godt vær. Mange av oss har benyttet anledningen til å koble helt av. Og midt i det hele var søknadsfristen til kommunale kulturmidler. Vi vil at alle som er berettiget søker. Dog er det frivillig. Fristen settes til søndag 16. og er endelig. 

Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Averøy 

Søknadsskjema