Landøyda - Jacobea vulgaris – fjernes fra Bruhagen

Kommunens miljørådgiver har anbefalt at Landøyda fjernes fra Bruhagen sentrum. To av kommunehusets poteter har tatt affære. Planter er røsket opp med rota, puttet i søppelsekker og levert som restavfall til brenning.

Landøyda er en staude i Kurvplantefamilien. Den er naturlig viltvoksende i naturen vår, og er én av mange planter som er giftig. Vi har mange giftige planter i Norge, både viltvoksende og i hager rundt om. Noen av disse plantene er det ønskelig at vi begrenser spredningen av, andre er det ønskelig at vi fjerner.

Plan for fjerning
Langs Straumselva er det i et lite område etablert seg Landøyda. Det er skissert plan for fjerning av disse:

  1. Dra opp synlige blomster etter at de har spiret og før de frør seg. Å klippe av stengelen før blomstring kan forlenge plantens levetid.
  2. Grave opp røttene.
  3. Grave opp nye røtter.

En ser for seg at dette må gjentas minst i tre år.

Bekjemping av Landøyda kan gjøres gjennom sauebeiting. Det er vurdert som ikke hensiktsmessig på lokasjonen.

Kjemisk bekjempelse er ikke aktuelt. Det er strenge restriksjoner for Straumselva og området rundt blant annet av hensyn til elvemusling, sjøørret og øyestikker.

Ikke ønskelig i dyrefôr
Norsk Landbruksrådgivning mener at Landøyda bør bekjempes. Begrunnelsen for dette ligger i at Landøyda er giftig for storfe og hest. Forgiftningen er kronisk og oftest dødelig. Storfe og hest vraker normalt planta på beite, men forgiftning kan forekomme. Landøyda er mye mindre giftig for småfe, men plantene er også giftige etter tørking og ensilering. Det er ikke ønskelig med denne planten i dyrefôr. Derfor er den ønsket fjernet.  

Vi minner om at vi alle er en del av et større økosystem. Det er vesensforskjell på å begrense, fjerne og å utrydde.

Samfunnsutvikleren og biblioteksjefen har ferdigstilt del 1 av plan om fjerning av Landøyde. B Aae