Listeforslag til kommunestyrevalget 2023

31. mars kl. 12 er fristen for å levere listeforslag.

I 2021 kunne partiene for første gang levere inn listeforslag med elektroniske underskrifter. Denne løsningen er utviklet videre, og det er nå anledning til å både samle inn underskrifter og levere inn listeforslagene gjennom Valgdirektoratets nettside. Dette gjelder både registrerte partier og uregistrerte grupper.

Et gyldig listeforslag må enten

  • ha kommet fram til kommunen innen fristen, via post eller personlig innlevering, eller
  • ha kommet inn til kommunen innen fristen, gjennom Valgdirektoratets løsning for innsamling av elektroniske underskrifter på listeforslag, eller
  • ha kommet inn til kommunen på e-post innen fristen, så sant signaturene er synlige på forslaget. Originale underskrifter må leveres eller sendes inn med det samme.

Krav til listeforslag

Offentlig ettersyn

Listeforslagene legges til offentlig ettersyn etter hvert som de kommer inn. Dette gjøres på kommunens hjemmeside.