Med fokus på reiselivsnæringen

Averøy kommune inviterer deg til en prat om reiseliv og fremtidens reiselivsnæringer. Hvor står reiselivet i Averøy i dag og hvor er næringen på veg? 

INVITASJON:

Tema: Vil du være med å løfte reiselivet i Averøy kommune?

Tid: 25. april 2023, kl. 17-19

Sted: Kommunestyresalen

Hvor står reiselivet i Averøy i dag og hvor er næringen på veg? I Averøy 2032 – Kommuneplanens samfunnsdel er et satsningsområde at vi i Averøy skal ha

  • Bærekraftig reiseliv/turisme gjennom reiselivsstrategi

Averøy med Atlanterhavsveien som ett av landets mest besøkte reisemål må videreutvikle sine fortrinn med severdigheter, natur og lokal kultur. Bærekraft, grønn omstilling og sirkulærøkonomi vil prege framtidens reiselivsnæringer.

17:00 Velkommen! 

17:05 Innledning ved Ragnhild Sophie, Averøy kommune

17:15 Innledning "Reiselivet i Averøy - historisk sett" ved Per Kvarsik 

17:25 innledning Quirien - Erfaringer fra Bjartmars - Reiseliv i Averøy 

17:35 Litt statistikk 

17:45 Puste, reorganisering, kaffe& kaker, IG+P

18:30 Plenum

18:45 Oppsummering og vegen videre  

Reiselivet i Nordmøre og Romsdal - verdiskaping og ringvirkningsanalyse  (PDF, 3 MB)

Averøy kommune inviterer deg til en prat om reiseliv og fremtidens reiselivsnæringer.