Mer penger til idrett og fysisk aktivitet

Kultur-, næring- og folkehelseutvalet har gjort sitt vedtak, og fire spillemiddelsøknader fra Averøy er gitt tilskudd i denne fordelingsrunden. Kvernes skytterlag, Averøykameratene, Rånes velforening og Sveggen vel mottar til sammen kr. 2.602.000,- i spillemidler i 2022. Gratulerer! 

Det satses bredt på å tilrettelegge for gode anlegg til kommunens innbyggere; anlegg der innbyggerne kan drive organisert eller egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Fra Averøy ble det levert elleve søknader om spillemidler til årets søknadsrunde. Den samlede søknadssummen var på hele 15.114.000 kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til kommunens innbyggere.

Ordinære anlegg

Averøykameratene: AK-hallen - søknadssum 4.250.000,- Innvilget kr. 2.125.000
Kvernes skytterlag: Sanitæranlegg - søknadssum 115.000,- - Innvilget kr. 115.000,- 
Averøy kommune: Bruhagen kunstgressbane - søknadssum kr. 1.000.000,-
Kvernes skytterlag: Elektroniske skyteskiver - søknadssum 762.000,-
IL Havørn: Øytun buldrevegg - søknadssum kr. 625.000,-
Averøy kommune: Kårvåg Litjdalen aktivitetspark 1 - søknadssum kr. 2.000.000,-
Averøy kommune: Kårvåg Litjdalen aktivitetspark 2 - søknadssum kr. 2.000.000,-
Averøy kommune: Kårvåg Litjdalen volleyballhall - søknadssum kr. 4.000.000

Nærmiljøanlegg

Rånes velforening: Etablering av gapahuk - søknadssum kr. 159.000 - Innvilget kr. 159.000,-
Sveggen vel: Rehabilitering av Sveggen ballbinge - kr. 203.000,- - Innvilget kr. 203.000,-

Gledelig utvikling i tildelinger i Møre og Romsdal

I 2022 har Møre og Romsdal totalt 104.379.337 kr. til fordeling. Dette er 11.575.417 kr. mer enn i 2021. Det gjør at ventetiden sakte men sikkert kryper nedover og nå er på 2,4 år. 

I 2022 var godkjent søknadssum i fylket 359.100.000 kr. fordelt på 344 millioner til ordinære anlegg og 15,1 mill .til nærmiljøanlegg. Totalt antall søknader var 233. 

Bærekraftsmål 3 God helse og livskvalitet FN  Bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene FN