Mer penger til idrett og fysisk aktivitet

Kultur-, næring- og folkehelseutvalet har gjort sitt vedtak, og tre spillemiddelsøknader fra Averøy er gitt tilskudd i denne fordelingsrunden. Averøykameratene, IL Havørn og Averøy kommune mottar til sammen kr. 3.750.000,- i spillemidler i 2023. Gratulerer! 

Det satses bredt på å tilrettelegge for gode anlegg til kommunens innbyggere; anlegg der innbyggerne kan drive organisert eller egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Fra Averøy ble det levert åtte søknader om spillemidler til årets søknadsrunde. Den samlede søknadssummen var på hele 13.054.000,- kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til kommunens innbyggere.

Ordinære anlegg

Innvilget 2023
Averøykameratene: AK-hallen - søknadssum 2.120.000,- Innvilget kr. 2.125.000,- Dermed har AK fått innvilget totalt 6.500.000 i spillemidler. 
IL Havørn: Øytun buldrevegg - søknadssum kr. 625.000,- Innvilget kr. 625.000,-
Averøy kommune: Bruhagen kunstgressbane - søknadssum kr. 1.000.000,- Innvilget kr. 1.000.000,-

Godkjent, men ikke innvilget
Kvernes skytterlag: Elektroniske skyteskiver - søknadssum 869.000,-
Averøy kommune: Kårvåg Litjdalen aktivitetspark 1 - søknadssum kr. 2.000.000,-
Averøy kommune: Kårvåg Litjdalen aktivitetspark 2 - søknadssum kr. 2.000.000,-
Averøy kommune: Kårvåg Litjdalen volleyballhall - søknadssum kr. 4.300.000
Averøy kommune: Rehabilitering av basseng og bygningsmasse - søknadssum kr. 135.000,-

Bærekraftsmål 3 God helse og livskvalitet FN

 

 

 

 

Bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene FN