På tur for turveg

I et fantastisk vintervær startet planleggingen av turveien langs Straumselva opp til Gammelfossen med en spasertur langs samme strekning torsdag denne uken. Her skal stedets historie, kulturminner, miljø og særpreg danne grunnlaget for turvegen.

Turfølget var landskapsarkitektene Ann Kristin Almås og Kari Bergo fra Østengen & Bergo, Grete Kongshaug og Bjørn Ringstad fra fylkeskommunen, Harald Ødegård og Tore Volden fra foreningen Gammelfossens venner og Ragnhild Berthinussen fra Averøy kommune. 

Hensikten med denne befaringen var blant annet å gå/oppleve strekningen langs elva, kjenne på og se etter stedegenheter og gode fortrinn som kan løftes frem, treffe ulike fagfolk fra kommunen og fylkeskommunen og representanter for Gammelfossens venner.  

Fra venstre: Harald Ødegård, Ann Kristin Almås, Grete Kongshaug, Tore Volden, Kari Bergo, Ragnhild Sophie Berthinussen, Bjørn Ringstad Grete Lystad Skal invitere til gjestebud

I fortsettelsen vil kommunen ha møte med grunneiere langs potensiell trasé. Dette håper vi å få til i begynnelsen av februar. Vi ønsker også å få til et gjestebud der alle interesserte kan treffes for å drodle, komme med innspill, vise bilder, løfte frem de gode historiene; ei idémyldring. Muligens i slutten av februar.  

Fortellinger og bilder

Kari Bergo & Ann Kristin Almås vil svært gjerne ha innspill. De spør etter de gode fortellingene, bilder, ting folk i Averøy mener er spennende og viktig å løfte frem. Har du noe du tenker er av interesse, send en e-post til Ragnhild Sophie, som videresender til damene.

Utvikling av kommunesenteret

Landskapsarkitektene Østengen & Bergo, se https://ostengen-bergo.no/  trakk det lengste strået i konkurransen om oppdrag å tegne ut forslag til turveg langs Straumselva opp til Gammelfossen.  Turvegprosjektet er forankret i kommunens samfunnsplan, og formannskapet vedtok 9. mars 2021 å arbeide med en turveg langs Straumselva opp til Gammelfossen som en del av utviklingen av kommunesenteret.

Flere bilder fra befaringen

Kontaktinformasjon

Ragnhild Sophie Berthinussen
Rådgiver samfunnsutvikling
E-post
Telefon 979 80 224
Mobil 979 80 224