Rekordstor kartlegging av frivilligheta

Frivillige lag og organisasjoner i Averøy skal i disse dager ha mottatt invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse. Målet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om frivillig arbeid, slik at myndighetene skal kunne gi frivilligheten best mulige rammer.  Vi oppfordrer alle frivillige lag og organisasjoner i Averøy til å svare på undersøkelsen. 

3.600 lag og organisasjonar i Møre og Romsdal er invitert til å delta i ei spørjeundersøking, som no er sendt ut. Målet er meir kunnskap for å kunne gi frivilligheita best moglege rammer.

Aldri før er ei samla frivilligheit i Møre og Romsdal blitt spurt om å delta i ei undersøking for vårt fylke.

– Undersøkinga gir kommunen og fylkeskommunen verdifull kunnskap. Men for å få eit godt kunnskapsgrunnlag, er det viktig at alle deltar, seier Heidi-Iren Wedlog Olsen, kulturdirektør i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Bilde i artikkelen kan brukast til saka mot kreditering, sjå bildetekst for detaljar.

Les heile saka her

Har din organisasjon mottatt undersøkelsen?

Undersøkelsen er sendt ut per e-post til kontaktperson i organisasjonen, som oftest leder. Sjekk om den kan ha enda opp i søppelkassa om du ikke har sett den.  Visst de ikke har mottatt undersøkelsen, gi beskjed, så følger Telemarksforskning opp.   

Kontaktpersonar: