Rett på sak

Det har gått to uker siden Janne Iren Bekken (28) startet i jobben som byggesaksbehandler i Averøy kommune, og hun har allerede fått gjennom et par saker i forvaltningsutvalget, som hadde møte 24. august. Det må vi kalle å gå på sak.

Å gå rett på sak er Janne Irens metode, sier hun. Hun får en søknad og vurderer den i forhold til plan og bygningsloven og øvrige bestemmelser og planverk. På den måten blir hun også kjent med både planer som gjelder for ulike områder i kommunen vår og om det ellers er spesielle hensyn som hun må vurdere.

Janne Iren Bekken er byggesaksbehandler i Averøy kommune Berit Hannasvik

Janne har studert jus og administrasjon ved Høgskolen i Molde og har jobbet rundt 2 år som byggesaksbehandler i Kristiansund kommune. Der hun har opparbeidet seg bred erfaring innen fagfeltet - vanlig byggesaksbehandling, tilsyn, klager og ulovlighetsoppfølging.  

Sveggen, Slatlem og småbarn
Vår nye byggesaksbehandler er godt kjent i Averøy, stort sett vokst opp i Sveggen og bosatt på Slatlem med samboer og to smårollinger. Med jobbskiftet får hun nå en kortere arbeidsreise, litt mer familievennlig.

På fritiden?
- Ja, som småbarnsforeldre flest, sier hun. Familie, venner, ut på tur (hun er med i styret i Barnas turklubb) og ellers engasjert i lokalsamfunnets ve og vel (styremedlem i bygdalaget).

Vi ønsker Janne Iren velkommen og ønsker henne lykke til!