Skaff deg digital postkasse

Kommunen og statlige etater ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. 

Stat og kommune kan ikke sende deg vedtaksbrev, skatteoppgjør eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikke er sikkert nok. En digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønsker.

Velg digital postkasse her

Oppdater kontaktinformasjonen din

Sjekk at du er oppført med korrekt mobilnummer og e-postadresse i kontakt- og reservasjonsregisteret. 

Når stat eller kommune sender vedtak eller brev med viktig innhold til deg, blir du varslet på det mobilnummeret eller den e-postadressa som du har lagt inn i kontaktregisteret. Dette er en plikt det offentlige har, slik at du alltid får vite at du har fått et viktig brev digitalt. 

Oppdater kontaktinformasjonen din her