Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved valget i Averøy, må du være innført i kommunens manntall. Manntallet  for Averøy blir lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret i perioden 10. juli - 8. september.

Valgmanntallet for Averøy kommune er lagt ut til offentlig ettersyn. Manntallet er tilgjengelig på servicekontoret Bruhagen frem til valgdagen.

Alle som mener at de selv eller andre feilaktig er innført eller utelatt fra manntallet, kan kreve at valgstyret retter feilen. Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for utleggingen og opplyse om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet.

Manntallet ligger til offentlig ettersyn på servicekontoret fra 10. juli.

Krav om retting sendes:
Valgstyret i Averøy
Postboks 152
6538 Averøy
post@averoy.kommune.no

Krav om retting må fremmes til valgstyret innen onsdag 6. september.

Les mer om valget 2023 her