Storfangst til ungdomsfiske

Averøy kommune fikk napp og kr. 200.000 i tilskudd da vi søkte Nærings- og fiskeridepartementet om midler til å gjennomføre ungdomsfiske i Averøy sommeren 2022. Departementet fastsetter årlig forskrift om ungdoms rett til å delta i fiske,  ungdomsfiskeordningen. Målet med ungdomsfiskeordningen er å gi unge en inngang til fiskerinæringen.

Lars Andreas Molvik, Mats Kleven - Klikk for stort bildeUngdomsfiske Nordmøre fiskebåt AS Averøy kommune ønsker å tilrettelegge for at flere ungdommer benytter ordningen. Sommerjobb blant unge vil gi yrkeserfaring, og bidra til økt rekruttering til sjømatnæringen. Sikkerhetsopplæring og erfaring med bruk av båt er også overførbart til andre yrker.

Vi ønsker derfor i 2022 å leie inn båt med skipper. Gjennom denne aktiviteten blir det lagt til rette for kompetanseoverføring mellom erfarne fisker og ungdom. Vi har fått med oss flere solide og gode samarbeidspartnere som ønsker å bidra inn i at vi kan gjennomføre et avgrenset prosjekt i 22, slik at vi kan høste erfaringer og kan ta dette med oss i arbeid opp mot et større prosjekt i 23.

Innhold:
• fiske med juksa i tre uker
• råstofflære
• sikkerhetsopplæring
• sikkerhetsøvelse
• utstyrsspesifikk opplæring
• lottkalkulasjon
• innmelding av fangst

Nordmøre Fiskebåt er en sentral aktør inn i arbeidet. 

Utlysning av sommerjobb ungdomsfiske i Averøy