Tildelinger fra kommunalt næringsfond i 2022

Kommunes næringsfond skal brukes til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i Averøy. Støtte fra næringsfondet skal gå til bedrifter og nyetablererer som bidrar til vekst ved å skape nye arbeidsplasser, som bygger opp om FNs bærekraftsmål. I 2022 er det delt ut 480.000,- fra fondet.

I 2022 er det fremmet elleve søknader. Sju bedrifter har fått tilskudd.

  • Nordmøre fiskebåt AS kr. 150.000,-
  • Acduman AS kr. 50.000,-
  • Roge AS kr. 50.000
  • Kjønnøy urmakeri AS kr. 100.000,-
  • Slikkepotten AS kr. 20.000,-
  • African Products Norway AS kr. 50.000,-
  • Fiberglass AS kr. 60.000,-

I tillegg er det fordelt kr. 419.000,- i kompensasjonsmidler knyttet til covid.

Påfyll til næringsfondet

Det kommunale fondet får et årlig påfyll ut fra leieinntekter på to kommunale områder; Hestvikhoman og Bremsnes kai. Leieinntektene fra Hestvikholman skal deles 50-50 på samfunnsfondet og næringsfondet.

Hestvikholman           kr. 151.890 per år til næringsfondet.      
Bremsneskaia             kr. 187.752 per år til næringsfondet

Samlet sum kr. 339.642  i friske midler til næringsfondet per år. 

Hoppid. avklaringsmidler

Averøy kommune mottok i 2022 kr. 180.826,- Dette er regionale utviklingsmidler som uavkortet skal brukes som tilskudd for å hjelpe nyetablerere til å få avklart om en forretningsidé er liv laga, og hva som trengs for å utvikle ideen til en levedyktig bedrift, i tråd med retningslinjene for hoppid.no-midlene. Det kan gis inntil kr. 30.000 i tilskudd per forretningside.

I 2021 var det 47 nyetableringer i Averøy. Tre av disse fikk tilskudd via hoppid på til sammen kr. 80.379,- Tallene for 2022 fremlegges senere. 

Restmidler ved inngangen av 2022 var kr. 136.382,-. Det betyr at for 2022 er det tilgjengelig kr. 317.208,- i avklaringsmidler.

Høsten 2022 fikk vi ny hoppid-kontakt i Averøy. Susanne Olsen har overtatt stafettpinnen etter Monika Eeg.  

Kontaktinformasjon

Ragnhild Sophie Berthinussen
Rådgiver samfunnsutvikling
E-post
Telefon +47 97 98 02 24