Tildelinger fra Samfunnsutviklingsfondet i 2023

I 2023 er det delt ut til sammen kr. 150.000 fra samfunnsutviklingsfondet. Sju lag og organisasjoner har fått midler fra fondet for å styrke lokal identitet, omdømme og samfunnsoppbyggende oppgaver.

Disse har fått midler i 2023:

  • Kårvåg/Havørn fotball: Renovering av tribune og gjerde ved Folland stadion. kr. 30.000,-
  • Averøy ungdomskorps: Fane og uniformer. kr. 30.000,-
  • Meek ungdoms- og forsamlingshus: Varmepumpe. kr. 8.500,-
  • UL Utheim: El-piano. kr. 19.000,-
  • Kårvåg IL: Toalett tilgjengelig for turgåere. kr. 30.000,-
  • Sommerkonsertene på Kvernes: Konsertrekke. kr. 30.000,-
  • Kårvåg IL: Premier til Gulltannmarsjen kr. 2.500,-

 

Fondets formål:

· bedre kommunens omdømme og innbyggernes identitet

· bygge opp under næringsaktivitet

· øke bolyst og bokvalitet i lokalsamfunnet

· bidra til å styrke nettverk og samarbeid i regionen

Tiltak som bidrar til- og bygger opp under kommunen som samfunnsutvikler, og som støtter opp under mål og strategier i kommunens overordnede planverk skal prioriteres.

Folk