Utbyggingen av fiberbredbånd på Averøya – en kraftig forbedring av dekningsgraden vår

For øyeblikket foregår det storstilt utbygging av fiberbredbånd på Averøya. Neas bygger ut og forlenger sitt eksisterende nett flere steder, og Telenor ferdigstiller i løpet av høsten sin utbygging på «Innersida».

Fra og ha hatt en lav dekningsgrad i 2020 på 40 % av husstandene, vil Averøy i løpet av høsten få en dekningsgrad i forhold til husstander som kan koble seg opp på mellom 80 og 90 %. Dette anser vi som meget bra, og er et skikkelig løft for kommunen vår.

Pandemien førte til forsinkelser i utbyggingen hos leverandørene, og behovet hos Averøyas innbyggere for tilgang på bredbånd ble veldig tydelig. Skoler, offentlige instanser, bedrifter og privatpersoner har i perioden vi har lagt bak oss gjort seg enda mer avhengige av gode «motorveier» for digital trafikk. Det er derfor svært gledelig at leverandørene i nærmeste framtid kan tilby dette til de aller fleste husstandene og bedriftene i kommunen.