Utvidet parkeringsplass og infoskilt - Rangøya friluftsområde

Prosjektet med parkeringsplass på Rangøya statlig sikrede friluftsområde er ferdig. Det er også satt opp et informativt informasjonsskilt.  

I 2020 godkjente kommunestyret nye forvaltningsplaner for de statlig sikrede friluftsområdene i Averøy. I planen for Rangøya friluftsområde skulle utvidelse av parkeringsplass og oppsetting av informasjonsskilt iverksettes i 2023.

I januar 2023 ble det sendt søknad om tilskudd, og fylkeskommunen bevilget 320 000 kr.  Kongshaug Maskin utførte grunnarbeidet, og Arkeoplan satte opp informasjonsskiltet i dag.

Tidligere har kommunen fått et tilskudd på 350 000 kr til flytebrygge på Orøya friluftsområde. Den ble etter stor dugnadsinnsats og lokale bidrag åpnet våren 2022. Det er også satt opp to hengekøyeparker på Orøya.