Varde gjennom 1. nåløye i GNIST-kommune 2023

Averøy kommune er valgt ut som én av ti kommuner til videre konkurranse om å bli GNIST kommune 2023. Det var totalt 23 søkere. Det hele avgjøres 1. juni. Da står fem kommuner igjen. Vi krysser fingrene for at en av dem er Averøy og Varde.

I Averøy jobber vi for bærekraftig steds- og næringsutvikling. 8. og 9. mai skal representanter for Averøys GNIST-prosjekt delta på oppstartssamling i Oslo. Samlingen skal gi både faglig påfyll, inspirasjon og mulighet til å bygge nettverk og jobbe videre med utfordringen knyttet til Varde. Etter oppstartsamlingen får vi anledning til å revidere søknaden, da basert på innsikt fra oppstartsamlingen. Frist for å sende inn revidert søknad er 23. mai. Svar på endelig utvalg får vi inn 1. juni. 

Varde Roald Sevaldsen

GNIST-kommune
Averøy kommune har søkt Design og Arkitektur Norge, DOGA, om å bli med i GNIST-kommune 2023. Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner i hele landet som vil jobbe på nye måter med bærekraftig steds- og næringsutvikling.

Gnist innovasjon er et innovasjonsprogram for fem utvalgte kommuner. Prosessen går over omtrent 12 måneder. DOGA og Nordic Edge har utviklet Gnist innovasjon for kommuner i hele landet som vil jobbe for bærekraftig steds- og næringsutvikling i lokalsamfunnet. I innovasjonsprogrammet tar kommunene utgangspunkt i lokale utfordringer, muligheter og behov. 

Med Varde på lokale hender igjen, gjør Averøy kommune et siste forsøk på å berge et ikonisk kulturminne.

Fylkeskommunene er viktige støttespillere og bidrar med finansiering. Oslo Metropolitan University (OsloMet) og FutureBuilt er samarbeidspartnere og bidrar med kompetanse.