Velkommen til åpning av fotoutstilling

Kunstneren Heidi Rødstøl stiller ut i kantina på Rådhuset. Bildene som er utstilt er dokumentasjon av et kunstprosjekt utført på Varde i 2023. 

Du inviteres herved til åpning 

Når: Torsdag 25. april kl. 18:00
Sted: Kantina i Rådhuset. Bruvollveien 4, Bruhagen. 

Bildene som er utstilt er dokumentasjon av et kunstprosjekt utført på Varde i 2023.

Om kunstprosjektet
Kunstprosjektet var en undersøkelse av bygningskonstruksjonen, historien, bruken og forfallet. Rødstøl har søkt å skape en dialog mellom de ulike elementene som finnes i bygningen, arkivhyller, senger bord og stoler. Gjennom å tømme huset for søppel og skrot, koste, samle og systematisere bygningsmateriale og støv har hun ønsket å gjenopprette en midlertidig form for orden. Forfallet ble en aktiv del av installasjonene blant annet ved at det ble tilført marmorstøv. Med dette støvet har Rødstøl modellert og bygget landskap på hyller, gulv og i arkivskuffer. Mursteiner og murpuss som har vært en del av byggets bærende elementer er samlet i hauger og sammenstilt med jernsenger som har vært i bruk i ulike faser av bygningens historie. Håndlagede duker har blitt brukt som som utgangspunkt for utskjæringer på bordplate og stoler. Flisene etter treskjæringen er samlet i hauger og som viser til den håndverksmessige prosessen.

I løpet av prosjektet har en rekke personer som har en relasjon til bygget fortalt om sin relasjon til Varde. Noen av disse møtte Rødstøl i huset og fortalte om sine opplevelser der. Det ble invitert til visning av utstillingen i september 2023  der ca 150 publikummere deltok.

Om kunstnerskapet:

Jeg jobber med stedspesifikk og temporær visuell utforsking av ulike lokaler, det være seg etablerte utstillingsrom, tomme bygninger eller andre rom jeg får tilgang til. Ofte er dette det man kan kalle samtidsruiner, rom som har utspilt sin funksjon som bolig, næringsbygg eller lignende. Dette kan innebære en grad av forfall, samtidig som det med dette finnes spor av de menneskene og den aktiviteten rommene har vært beregnet på og brukt til. I dette arbeidet er jeg opptatt av fravær og nærvær, spor og fortellinger om levd liv, både reelle, men også fiktive. Jeg er også opptatt av dekonstruksjon og det forgjengelige i våre nære omgivelser. Hva er det vi definerer som forfall og hva sier dette om oss? I mine arbeider er mennesker fraværende, men deres tilstedeværelse blir synlig nærmest som indisier. Rommene blir også visuelle strukturer vi kan plassere våre egne erfaringer og historier i.

 

Bildene er til salg.
Foto på aluminium.
Store bilder  12 000
Små bilder     5 000

Kommuneplanens samfunnsdel - Bruhagen er et attraktivt kommunesenter

Kunstutstillingene i Rådhuset er tiltak for å skape mer aktivitet i kommunesenteret og et utstillingsvindu for kunst og kulturnæringer.  

Averøy kommune er GNIST-kommune i 23-24, med kulturminnet Varde som prosjekt. Ett av tiltakene vi har gjennomført er i en periode å åpne Varde som arena for kunst. Kunstneren Heidi Rødstøl  har i en periode jobbet i Varde. 

Heidi Rødstøl Heidi Rødstøl