Veteranplan Nordmøre 2024 - 2027 med høringsfrist 15.februar 2024

Nå er forslag til “Veteranplan Nordmøre” ute på høring. Arbeidsgruppen vedtok i desember at planen skal på høring med svarfrist 15.februar 2024.

Interkommunal Veteranplan Nordmøre 2024 - 2027 - til det beste for veteraner og deres familier

Denne planen er en felles plan for alle kommunene på Nordmøre; Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. I arbeidet med denne planen har det blitt besluttet at denne planen skal fremmes for den enkelte kommunes by/kommunestyre for vedtak.

Merknader og innspill

Eventuelle merknader og innspill sendes innen 15.februar 2024 til postmottak@kristiansund.kommune.no og merkes med; Interkommunal Veteranplan Nordmøre 2024 - 2027 sak 23/03643

Har du spørsmål til planen ta kontakt med veterankontakt for Kristiansund kommune Ingunn Strand på telefon +47 71 57 39 01

Via denne linken kan du lese utkastet til Veteranplan Nordmøre 2024-2027- til det beste for veteraner og deres familier (PDF, 491 kB)