Vi gratulerer årets sykepleierledere

I dag kom fylkets leder og nestleder i sykepleierforbundet med honnør og ære til Gun-Towe Andersson og Hege Stemland i hjemmetjenesten. De to lederne fikk tildelt prisen «Årets sykepleierleder» og ble både overrasket, rørt og glade. 

Fra venstre: ordfører Ingrid Rangønes, Hege Lin Stemland, Gun-Towe Andersson, Trine Bruseth Sevaldsen - fylkesleder NSF og Gjermund Moe - nestleder NSF Berit Hannasvik

Dette sier sykepleierforbundet om prisen og prisvinnerne:

Prisen Årets sykepleieleder, deles ut til medlem av Norsk Sykepleierforbund (NSF) Møre og Romsdal. Fylkesstyret i NSF Møre og Romsdal har i år valgt å tildele prisen til to ledere på bakgrunn av følgende kriterier:

• setter sykepleiefaget i front i sitt daglige arbeide

• setter klare mål for sykepleiertjenesten

• har fokus på pasientens behov, og oppnår gode pasientresultater i samarbeid med de ansatte                                            

• stimulerer til, tilrettelegger for, og utvikler et godt fagmiljø

• skaper et godt arbeidsmiljø i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte

• opprettholder og videreutvikler høy faglig og etisk standard blant kolleger og studenter.

Gun-Towe Andersson og Hege Stemland fikk gjev pris Berit Hannasvik

Årets vinnere er sykepleierlederne Gun-Towe Andersson og Hege Stemland ved hjemmetjenesten i Averøy kommune.

Gun-Towe tenker arbeidsmiljø på individuelle behov. Hun ser den enkelte og ser alltid potensialet i hver enkelt person. Har veldig god oversikt over det som rører seg internt i enheten og i kommunen. Hun har fokus på kvalitetsutvikling basert på avviksmeldinger. Ansatte får mulighet for utvikling og faglig påfyll og utfordres til å drive kvalitetsutvikling i tjenesten. Gun-Towe er en fremoverlent og nytenkende leder.

Hege er omsorgsfull, faglig engasjert, fremoverlent og nytenkende. Hun har stor endringsvilje og er motivert til å prøve nye ting som kan komme til nytte både for ansatte, pasienter og kommunen. Dette har bidratt til en rivende utvikling i hjemmetjenesten i forhold til velferdsteknologi og turnus. Hege har fokus på samarbeid og arbeidsmiljø både i forhold til trivsel og faglig kompetanse. Hun samarbeider med ansatte med tiltak for å rekruttere og beholde ansatte.

Et godt trepartssamarbeid gir resultater

Gun- Towe og Hege har vært et team som har fått lokal og nasjonal oppmerksomhet for jobben de har gjort i Averøy kommune. Sammen med tillitsvalgte og verneombud har de etablert et godt trepartssamarbeid som har resultert i positiv endring av turnus og arbeidstidsordning, innføring av velferdsteknologi, økt grunnbemanningen, ingen bruk av vikarbyrå og betydelig reduksjon i sykefraværet. Det er ikke uten grunn at dette blir kalt Averøy-modellen!

Gun-Towe Andersson og Hege Stemland fikk gjev pris og varme gratulasjoner fra sine kollegaer Berit Hannasvik

Gun-Towe og Hege er tydelige, modige og stolte sykepleiererledere.

Averøy kommune gratulerer både prisvinnerne og det fantastiske teamet som gjør hverandre gode. Slik er det i Averøy kommune. For å omgjøre en annen kjent leders utsagn: Det er typisk averøyisk å være god!