Årets tildelinger fra samfunnsutviklingsfondet

I 2020 og 20211 er det delt ut til sammen kr. 285.000 fra samfunnsutviklingsfondet. Elleve lag og organisasjoner har fått midler fra fondet for å styrke lokal identitet, omdømme og samfunnsoppbyggende oppgaver.

Disse har fått midler i 2021:

Bådalen bygdalag: Oppgradering Bådalstun 20.000,-
Flytebrygge Orøya: Skilting/tilrettelegging 30.000,-
Framsnakking Averøy: Magasin for Averøy 30.000,-
Haga handelslag: Kaffekrok 30.000,-
Kornstad menighetsråd: Kjøkken 30.000,-
Kårvåg IL: Snøskuter 30.000,-
Lynghaug bedehus: Oppgradering kjøkken 20.000,-
Meek Ungdoms og forsamlingshus: Ny varmepumpe 20.000,-

Disse fikk midler i 2020:

Alf Ekholm: musikk Kystpilgrimsleden 20.000,-
Gamle Kvernes bygdemuseum: Fiskerbondens arv 30.000,-
Ungdomslaget Utheim: Lydanlegg 25.000,-

Fondets formål:

· bedre kommunens omdømme og innbyggernes identitet

· bygge opp under næringsaktivitet

· øke bolyst og bokvalitet i lokalsamfunnet

· bidra til å styrke nettverk og samarbeid i regionen

Tiltak som bidrar til- og bygger opp under kommunen som samfunnsutvikler, og som støtter opp under mål og strategier i kommunens overordnede planverk skal prioriteres.Folk 

Kontaktinformasjon

Ragnhild Sophie Berthinussen
Rådgiver samfunnsutvikling
E-post
Telefon 979 80 224
Mobil 979 80 224