Avtale om levering av fiber til «Innersida».

Konkurransen for levering av fiberbredbånd på strekningen Engvika – Mork er nå avklart, og Averøy kommune inngår kontrakt med Telenor Norge A/S om leveransen.  Fredag 7. mai var det kontraktsmøte mellom Telenor og Averøy kommune. Utbyggingen skal være ferdig innen høsten 2022.

Telenor vant anbudskonkurransen, og i møte med Averøy kommune kommer Moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i Telenor med følgende uttalelse:

- Vi synes det er spennende å arbeide sammen med en kommune som har en klar ambisjon i forhold til å bygge ut infrastrukturen på dette området. Dette er et relativt stort prosjekt i et område som har hatt utfordringer. Vi gleder oss til å komme i gang med prosjektet, og ser fram til å samarbeide med innbyggerne for å få dette på plass. Vi satser på å avholde oppstartsmøter og folkemøter, men det er vanskelig å tidfeste dette i f t til den rådende koronasituasjonen. Det vil bli gitt nærmere informasjon i forkant av møtene. Vi har som målsetting at prosjektet skal være ferdig i løpet av 2022.

Klikk for stort bildeModerniseringsdirektør Arne Quist Christensen og Regional Sales Development Manager Remy Mjelstad i Telenor (foran) og Jonas Pedersen, Ingrid Rangønes, Martin Waagen og Kjetil Leirbekk fra Averøy kommune er svært fornøyde med at det nå blir fiber på strekningen Engvika – Mork. Kristen Vorpvik   Ordfører Ingrid Ovedie Rangønes er svært fornøyd med at vi nå har fått på plass en kontrakt for utbygging av dette området. Utbygging av fiber i kommunen er et satsningsområde, og vi får nå en vesentlig forbedring på «Innersida».

Strategi for fiber til alle

Assisterende kommunedirektør Kjetil Leirbekk peker på viktigheten av å få bygd ut fiberbredbånd i store deler av kommunen. Dette er viktig infrastruktur for befolkningen med tanke på skole, hjemmekontor og bedrifter. Averøy kommune er allerede i gang med ny søknad om tilskuddsmidler, og har allerede kunngjort 5 områder som bør bygges ut på Averøya for at flest mulig skal få tilgang til høyhastighets bredbånd.