Den autoriserte landmåler

Oppmålingsingeniør Berit Hôhle viser stolt og lykkelig fram beviset på at hun nå også kan titulere seg som autorisert landmåler. Det er en ettertraktet kompetanse og Berit er nr. 317 i landet med denne autorisasjonen. Nå har hun kompetansen som skal til for å bestyre en såkalt oppmålingsforretning. Averøy kommune gratulerer og er svært fornøyd med å ha Berit på laget.

Hvorfor autorisasjon?

Stortinget vedtok en rekke endringer i matrikkellova den 20.04.2018, blant annet innføring av en autorisasjon for eiendomslandmålere som skal bestyre oppmålingsforretninger. Fra 01.01.2024 må kommunen har autorisert landmåler for hver oppmålingsforretning.

Kartverket har fått rollen som autorisasjonsmyndighet. Autorisasjon oppnås ved å sende søknad til kartverket – få den godkjent og avlegge autorisasjonsprøven, sier Berit, som i utgangspunktet er landskapsarkitekt.

En autorisasjon krever i utgangspunktet utdanning basert på bachelor- eller mastergrad og to år relevant praksis. Men fram til 01.07.2023 kan det søkes etter overgangsordning. Da er krava 4 års praksis hvor ledelse av oppmålingsforretninger etter matrikkellova har vært hovedoppgave.
- Siden jeg har jobbet i kommunen siden 2013 var jeg godt innenfor dette kravet, sier Berit.

Berit Hôhle med beviset på at hun er autorisert landmåler nr. 371 i landetAutorisasjonsprøven

- Etter godkjent søknad var selve autorisasjonsprøven neste milepæl. Jeg leste meg opp de siste tre uker før prøven i alle relevante rettskilder,  om god landmålerskikk, grunnleggende landmåling og matrikkelføring. Godt forberedt men veldig spent ventet jeg på prøven, sier hun. Prøven varte ei uke, så både utslitt og lettet trykte jeg på "send-inn-besvarelse-knappen" og etter tre uker fikk jeg den glade tilbakemeldingen om at jeg hadde bestått. Nå henger Landmålerbrevet på veggen, smiler en fornøyd autorisert landmåler.