Det gode arbeidet i Averøy med psykisk helse og rus blir lagt merke til

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid skriver om hvordan Averøy kommune satser på forebyggende arbeid og hvor sentral erfaringskonsulenten er i dette. Kudos til Hilde, Kristi og hele teamet for mot, medmenneskelighet og faglig styrke. 

Les Nasjonalt kompetansesenters artikkel om Averøy kommune her.

Det gode arbeidet i Averøy kommune blir lagt merke til. Erfaringskonsulent Hilde Hoset og fagleder Kristi Garte forteller om hvordan tjenesten psykisk helse og rus jobber og har forebygging som prioritet. Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA