Driftstilskudd til kulturarbeid 2020

Averøy kommune har 250 000 kroner til fordeling til lag og organisasjoner som har kulturtilbud for barn og ungdom som hovedaktivitet. 150 000 av midlene er satt av som tilskudd til anleggseiere. Søknadsfristen er satt til 15. mars 2020.

Pengesedler - Klikk for stort bildeTilskuddet på 100 000 blir fordelt etter antall registrerte medlemmer under 18 år. Husk å legge ved årsmelding og regnskap for 2019. Søknader som mangler dette, blir ikke behandlet.

Søknadsskjema og retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid.