Skjema

Vårt mål er å få stadig flere elektroniske søknadsskjema.
Foreløpig er de i ulike format som du fyller ut og sender på følgende måter:

Elektronisk skjema: fylles ut på skjerm og trykk på Send.

PDF-format: Skriv ut skjema, fyll ut og send til kommunen pr. post eller du kan levere det inn på servicekontoret.

Kulturmidler (søknadsfrist 15. mars)
Søknadsskjema
Retningslinjer for tilskudd (.PDF, 24 kB)
Elektroniske høringer
Skjema for elektroniske høringer