• juletrefest.jpg

  Invitasjon til juletrefest mandag 12. desember...

  05.12.2016

  Flyktningetjenesten i Averøy inviterer til Juletrefest i kantina på Averøy kommunehus.

 • Carl Fredrik Hellevang-Larsens Plass

  Melding om vedtak - 11 nye veinavn

  02.12.2016

  Livsløpsutvalget vedtok i møte 28.11.16 - sak 49/2016, navn på 11 nye adresseparseller i Averøy. Med dette vedtaket har alle parsellene (veiene) som har inngått i «Adresseprosjekt" fått fastsatt navn.

 • Unge kvinner

  Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

  24.11.2016

  Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til...

 • Budsjett og kalkulator

  Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

  23.11.2016

  Formannskapet behandlet i går rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan for perioden 2017 - 2020. Formannskapet gjorde ingen endringer og var fornøyd med at rådmannen hadde lagt de politiske styringssignalene inn i økonomiplanen, der det store prosjektet er bygging av ny skole i...

 • Penger

  Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening for...

  23.11.2016

  Samarbeid mellom Nav og frivillige organisasjoner og private stiftelser: Frivillige organisasjoner og private stiftelser kan nå søke om tilskudd for 2017 til prosjekter som bidrar til aktivisering og arbeidstrening av personer med liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet.