• Eiendomsskatt

  Eiendomsskatt 2017

  27.02.2017

  Skattelister for 2017 er lagt ut for offentlig ettersyn fra og med 27. februar 2017. Skatten for 2017 er skrevet ut med 7 promille for boliger, fritidsboliger, næringsbygg, verker og bruk, i henhold til kommunestyrets vedtak av årsbudsjett for 2017. Klagefristen er satt til 13. april 2017.

 • Språkkafé

  Språkkafé - onsdag 1. mars

  23.02.2017

  Flyktningetjenesten inviterer til prat og sosialt samvær onsdag 1. mars kl. 17.00-19.00 i kantina på kommunehuset. Språkkaféens mål er å bedre flyktningenes norskferdigheter. Vi serverer kaffe, te og frukt. Vel møtt! Kontaktperson: Lise G. Kleven (tlf. 90 80 24 31)

 • Familie

  Foreldrekurs- COS circle of security-gruppe

  21.02.2017

  Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse...

 • Illustrasjon - planområde - landbasert fiskeoppdrettsanlegg på Tøfta.JPG

  Vedtak av planprogrammet for reguleringsplan...

  21.02.2017

  Averøy formannskap vedtok planprogrammet for reguleringsplan for landbasert fiskeoppdrettsanlegg på Tøfta i møte 13.02.2017 (FSK 7/2017) i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9.