• Kommunehuset

  Alene, men sammen

  24.05.2016

  Arbeidet med kommunereformen nærmer seg sluttbehandling. Formannskapet behandlet saken i dag og foreslår at kommunestyret vedtar at Averøy kommune skal fortsette som egen kommune, og at samarbeid med nabokommunene skal fortsette.

 • Averøyungdom på kommunereformmøte

  Ungdommen nå til dags...

  11.05.2016

  Ungdataundersøkelsen som ble gjennomført på Averøy ungdomsskole høsten 2015 forteller i hovedsak om en hjemmekjær og veltilpasset ungdomsgenerasjon. Dagens 15 - 16 åringer drikker, røyker og ruser seg mindre enn før, og de er mindre involvert i ulike typer problematferd. De fleste er godt...

 • Skjerneset Fisk AS - Mork Settefisk - Forside

  Offentlig ettersyn - Anlegg for produksjon av...

  10.05.2016

  Det foreligger søknad fra Skjerneset Fisk AS om tillatelse til landbasert hold av inntil 15 000 stk. stamfisk av rognkjeks for stryking og produksjon av inntil 5000 liter rogn. Anlegget er tenkt lokalisert i lokala til tidligere Mork Settefisk på Mork i Averøy.

 • Lars Myklemyr

  Lars skal ordne med lønna

  03.05.2016

  Mandag 2. mai startet Lars Myklemyr (54) i sin nye jobb som rådgiver i staben for lønn- og personal. Etter 6 år med lønnsarbeid i Molde kommune, gleder han seg til kortere arbeidsvei og til å jobbe i den kommunen han selv bor i.

 • Norges lover

  Forslag til utvalg av meddommere og...

  02.05.2016

  Averøy kommune skal foreslå kandidater til utvalg av meddommere og forliksrådsmedlemmer for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020, og legger ut listen over foreslåtte kandidater til alminnelig ettersyn fram til 15. mai 2016.