• Erik Næss

  Over til den andre siden

  19.07.2016

  Erik Næss (54) er den nye fagsjefen for oppvekstsektoren i Averøy. Han har vært høgskolelektor ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold i 24 år. Nå går han på en måte over til "den andre siden", til kommunal drift og utvikling av opplæringen.

 • Leker

  Utvidet SFO-tilbud

  08.07.2016

  Fra høsten 2016 blir det nye tilbud for skolefritidsordningene i kommunen. Ved samtlige skoler blir det 10-timers tilbud og ved Bruhagen barneskole blir det helårstilbud (tilbudet er åpent i forbindelse med skolens ferie- og fridager). Dette gjelder fra 1. august 2016.

 • Postnummer nye 2016 - Oversiktskart

  Nye postnummer på Averøya fra 1.oktober

  07.07.2016

  Kommunen har fått informasjon fra Posten Norge AS om at det fra 1.oktober blir endringer i postnummerinndelingen i Averøy.

 • Strandnellik

  Ordførerens sommerhilsen

  06.07.2016

  GOD SOMMER! Da har vi nådd den tiden av året. Vi skal senke skuldrene, og samle krefter i lyse sommerdager. Noen av oss tilbringer ferien her på øya, mens andre reiser bort på tur. Selv gjør jeg litt begge deler.

 • Gjenngroing

  Utsiktsrydding i tilknytning til kulturlandskapet

  01.07.2016

  Gjengroing av kulturlandskap og veikanter er en utfordring mange steder, og for å bøte på dette er det innført en ny ordning med tilskudd til utsiktsrydding av kulturlandskap, veikanter og utsiktspunkt som har stor verdi sett fra landbrukets og reiselivsnæringa sin side.