• Valgurne

  Tidligstemme

  28.06.2017

  Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving, kan du fra 1. juli t.o.m. 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.

 • Bjørnekjeks

  Prosjekt for bekjemping av fremmede plantearter...

  27.06.2017

  Miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal har satt igang et prosjekt med å kartlegge og bekjempe fremmede skadelige plantearter i fylket. På Averøya blir det praktiske arbeidet påbegynt i løpet av kort tid. Områdene hvor det blir oppstart først er Kristvika- Bruhagen, på Langøya og i...

 • Hender

  Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i...

  16.06.2017

  Har du lav inntekt? Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt. Det må søkes for hvert barnehageår. Familier som har vedtak som gjelder for barnehageåret 2016/2017, må søke på nytt for barnehageåret 2017/2018.

 • Parkeringsplasser for Bremsneshatten

  Bremsneshatten og parkering

  13.06.2017

  Averøy kommune og beboerne i nærområdet ber alle som besøker Bremsneshatten og Bremsneshola om å parkere på parkeringsplassen ved Djupbukta. For de som skal besøke klatrefeltet kan parkeringsplass ved Bremsnes skole også benyttes.

 • Endreset 2017 - Forside

  Offentlig ettersyn – Utvidelse av lokalitet...

  12.06.2017

  Det foreligger søknad fra Lerøy Midt AS om utvidelse av deres oppdrettsanlegg på lokalitet 12879 Endresetbukta i Kvernesfjorden ved Frei i Kristiansund kommune.