Eierskapspolitikk

Averøy kommune er engasjert som eier og deltaker i et betydelig antall selskaper og samarbeidsordninger. Eierskap kan være ulikt begrunnet for de ulike selskapet/samarbeidsordninger. I eierskapsmeldingen er det beskrevet en del hovedpunkter for hvordan eierstrategien skal utøves, og hvordan de som representerer kommunens interesser skal opptre. 

Eierskapsmeldingen legger til grunn at politiske diskusjoner om eierskap tas i kommunestyret der engasjementene blir vurdert i forhold til hele kommunens tjenesteproduksjon.

Eierskapsmelding 2024 (PDF, 6 MB)

Oversikt over kommunens valgte eierrepresentanter (PDF, 156 kB)

 

Møteinnkallinger og møteprotokoller interkommunale selskap:

Nordmøre Krisesenter IKS (nordmorekrisesenter.no)

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (knhavn.no)