Foreldregruppe for barnehagebarn i private barnehager

Helsestasjonen inviterer til deltakelse i ICDP-gruppe. Dette er et gratis lavterskel tilbud som foreldre kan være med på om de har barn i barnehagealder. 

Som foreldre har vi mange gleder og utfordringer. I en travel hverdag blir det lite tid til å tenke over hvor viktige vi er for barna våre. I program for foreldreveiledning legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer og drøfte gleder og utfordringer når det gjelder forholdet mellom barn og foreldre.

Dette er et program for deg som

  • Er nysgjerrig på hvordan få et enda bedre forhold til barnet ditt
  • Er interessert i hvordan støtte og hjelpe barnet ditt til en best mulig utvikling
  • Vil vite hvordan andre foreldre løser vanlige utfordringer
  • Har lyst til å dele tankene og ideene dine med andre

Foreldregruppen holdes på torsdager, med tilsammen 8 temakvelder, oppstart 9. mars på helsestasjonen (2. etasje, kommunehuset Bruhagen) klokken 1800 - 1930. 

Påmelding snarest til elise.schalde@averoy.kommune.no eller laila.hauknes.thomassen@averoy.kommune.no

 

International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. ICDP-programmet ble utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo. ICDP-programmet er anerkjent og benyttet av bl.a. UNICEF og WHO.

Familie - Klikk for stort bildeFamilie