Gratis konsultasjon med advokat - nytt tilbud til innbyggere og næringsliv

Averøy kommune kan nå tilby gratis advokatkonsultasjon på inntil ½ time for kommunens innbyggere og næringsliv. Dette i samarbeid med fem advokater fra advokatfirmaet Velund & Co. i Kristiansund.

Tilbudet gjelder innenfor de fleste rettshjelpområder som f.eks.

  • Familiesaker: skifte mellom ektefeller, samboerforhold, barnefordeling, samboeravtaler, fremtidsfullmakter, arv og testamenter.
  • Arbeidsrettslige saker: Permitteringer og oppsigelser mm.
  • NAV saker, yrkesskade og forsikringssaker mm.
  • Kjøp, reklamasjon og eiendomstvister mm.
  • Næringssaker, oppstart av virksomheter, finansieringssøknader mm

Tilbudet gjelder i første omgang annenhver onsdag kl. 10 - 14 med oppstart onsdag 20. mai.

Time bestilles hos servicekontoret tlf: 71513500 eller post@averoy.kommune.no

 

Kontaktinformasjon

Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 975 31 412