Gratis konsultasjon med advokat - tilbud til innbyggere og næringsliv

Averøy kommune tilbyr gratis advokatkonsultasjon på inntil 45 minutter for kommunens innbyggere og næringsliv. Tilbudet leveres fra Advokatfirmaet Knutsen AS.

Tilbudet gjelder innenfor de fleste rettshjelpområder som f.eks.

  • Familiesaker: skifte mellom ektefeller, samboerforhold, barnefordeling, samboeravtaler, fremtidsfullmakter, arv og testamenter.
  • Arbeidsrettslige saker: Permitteringer og oppsigelser mm.
  • NAV saker, yrkesskade og forsikringssaker mm.
  • Kjøp, reklamasjon og eiendomstvister mm.
  • Næringssaker, oppstart av virksomheter, finansieringssøknader mm

Tilbudet gjelder hver onsdag kl. 10 - 14.

Time bestilles hos servicekontoret tlf: 71513500 eller post@averoy.kommune.no

 

Kontaktinformasjon

Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 97 53 14 12