Klipp av hekk og busker

Har du husket å sjekke om hekker og busker på din eiendom hindrer god sikt? For å hjelpe til med å forhindre trafikkulykker, ber vi innbyggere i Averøy kommune se om det er vegetasjon fra deres hage som vokser ut i veien.

Du må klippe hekker og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående.

Om du eier eller disponerer en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei, har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot veikryss. 

Du må sørge for at gjerder og beplantning er så lav at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel (jf. Vegloven §31 og §43). 

 

Kontaktinformasjon

Rainer Deggert
Ingeniør - vei, vann, avløp
E-post
Telefon 476 84 916