Kontantkassa - tilskuddsordning til fritidsaktiviteter

Kontantkassa er ei tilskuddsordning der trenere og ledere på en enkel og ubyråkratisk måte kan søke om penger til enkeltpersoner slik at alle barn og unge mellom 6-18 år skal få delta i organiserte fritidsaktiviteter. Ordningen gjelder alle typer fritidsaktiviteter.

Støtten kan for eksempel brukes til å betale kontingenter/egenandeler, lommepenger til deltagelse på turer, utstyr, konkurranser og turneringer knyttet mot ulike fritidsaktiviteter.

Kommunestyret har vedtatt kr. 50.000,- til denne ordningen, og Møre og Romsdal idrettskrets har gitt Averøy tilsvarende beløp. Totalt er det da kr. 100.000 i Kontantkassa for 2022. 

Søknader behandles fortløpende, det er ingen søknadsfrist, og midler fordeles inntil kassa er tom.

Informasjonsbrev (PDF, 230 kB)

Søknadsskjema (PDF, 151 kB)

Bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom FN  Bærekraftsmål 3 God helse og livskvalitet FN  Bærekraftsmål 10 Mindre ulikhet FN  

Kontaktinformasjon

Ragnhild Sophie Berthinussen
Rådgiver samfunnsutvikling
E-post
Telefon 979 80 224
Mobil 979 80 224