Kontantkassa - tilskuddsordning til fritidsaktiviteter

Kontantkassa er ei tilskuddsordning der trenere og ledere på en enkel og ubyråkratisk måte kan søke om penger til enkeltpersoner slik at alle barn og unge mellom 6-18 år skal få delta i organiserte fritidsaktiviteter. Ordningen gjelder alle typer fritidsaktiviteter.

Støtten kan for eksempel brukes til å betale kontingenter/egenandeler, lommepenger til deltagelse på turer, utstyr, konkurranser og turneringer knyttet mot ulike fritidsaktiviteter.

Søknader leveres elektronisk søk Kontantkassa og behandles fortløpende. Det er ingen søknadsfrist, og midler fordeles inntil kassa er tom. 

Kontantkassa er et samarbeid mellom Averøy kommune og Møre og Romsdal idrettskrets. 

Mer informasjon om kontantkassa (PDF, 230 kB)

 

 

Bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom FN

 

Bærekraftsmål 3 God helse og livskvalitet FN

 

Bærekraftsmål 10 Mindre ulikhet FN