Krigen i Ukraina og lokal beredskap

Vi får mange henvendelser når det gjelder krigen i Ukraina og kommunens beredskap med jodtabletter til barn og unge. I tillegg spør noen om tilfluktsrom i kommunen. 

Jodtabletter

Helsedirektoratet har bedt kommunene om å gå gjennom beredskapen for distribusjon av jodtabletter til barn under 18 år, gravide og ammende.

Averøy kommune har et sentralt lager av jodtabletter til befolkningen under 18 år, samt til gravide og ammende. Disse vil bli utlevert/ distribuert etter nærmere beskjed dersom det skulle bli behov. Averøy kommune har ikke beredskapslager for befolkningen mellom 18 og 40 år, befolkningen i denne aldersgruppen må selv anskaffe dette på apotek. Personer over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter.

Jodtabletter har siden 2017 blitt anbefalt som et atomberedskapstiltak av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og sendt ut av Helsedirektoratet til kommunene. Det har så langt distribuert 2,2 millioner jodtabletter til kommuner som har bestilt dette. Mange innbyggere har også fulgt oppfordringen om å kjøpe jodtabletter på apotek for å ha dette som egenberedskap.  


Bakgrunn for økt beredskap

Dersom det oppstår en situasjon der radioaktivt nedfall rammer Norge, vil inntak av rent jod kunne hindre opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen hos unge mennesker. Dette reduserer sannsynligheten for utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen. Derfor er det viktig at jodtabletter gjøres tilgjengelige for barn under 18 år, gravide og ammende hvis radioaktivt jod spres i luften og myndighetene anbefaler at tablettene skal benyttes.

Det er kriseutvalget for atomberedskap (KUA) som ved en atomulykke vil vurdere om jodtabletter skal benyttes i Norge. KUA ledes av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Selv om det ikke er rapportert om utslipp fra kjernekraftverk i Ukraina, er risikoen for ulykker og uhell noe høyere enn normalt på grunn av krigføringen i landet. Derfor ber Helsedirektoratet landets kommuner forsikre seg om at jodtabletter kan gjøres tilgjengelige for barn under 18 år, gravide og ammende på kort varsel.

Kort om jodtabletter:

  • Jodtabletter skal kun tas ved en atomhendelse på det tidspunktet myndighetene anbefaler at de tas. Tablettene beskytter barn under 18 år, gravide og ammende mot utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen.
  • Bare i helt spesielle situasjoner med høy eksponering for radioaktivt jod er det aktuelt med tabletter til voksne mellom 18 og 40 år. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta tabletter. Personer med jodallergi og enkelte andre sykdomstilstander skal heller ikke ta slike tabletter.
  • Det finnes i dag to typer jodtabletter tilgjengelige i Norge, én på 130 mg ("Jodix") som selges reseptfritt på apotek, og en på 65 mg («Kaliumjodid Recip») som distribueres til norske kommuner. Doseringen for personer over 12 år er 1 tablett Jodix, alternativt 2 tabletter Kaliumjodid Recip. For yngre barn er doseringen mindre enn én tablett, og dette er nøye beskrevet i pakningsvedlegg og informasjon på www.dsa.no.
  • Tablettene skal i utgangspunktet bare tas én gang etter en atomhendelse, men i spesielle situasjoner med vedvarende eksponering for radioaktivt jod kan det bli gitt råd fra myndighetene om en ny dosering etter et døgn for personer som ikke er spedbarn, gravide eller ammende.

Tilfluktsrom

Det foreligger ingen krav om tilfluktsrom i Averøy kommune. Enkelte bygg som er oppført før 1995, har hatt krav om tilfluktsrom som kan benyttes av de som bruker bygget. Det er imidlertid ikke noe krav om at disse skal opprettholdes. Bakgrunnen for at tilfluktsrom ikke er like aktuelt som tidligere, er at det generelle trusselnivået for f.eks krig er vurdert av nasjonale myndigheter som lavt. Offentlige tilfluktsrom opprettholdes stort sett i de større byene og tettstedene. En spredtbygd distriktskommune som Averøy vurderes som en sikker plass å opprettholde seg i private boliger.

Egenberedskap – Dette bør du ha beredskap for i hjemmet ved ulike krisehendelser

https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/beredskap-i-hjemmet/

Hektor Hovgaard er psykolog i Averøy kommuneAnbefalte lenker fra kommunepsykologen

Her finner du råd for å håndtere bekymringer og angst, samt råd for hvordan du kan snakke med barn om krigen:

Hvordan håndtere angst i forbindelse med krigen i Ukraina

Hvordan snakke med barn og unge om krig og frykt

Spotify: Åpne forhold #22 . krisemodus