Nye folk på uteseksjonen

I rekken av presentasjoner av nye ansatte har vi nå kommet til uteseksjonen, de som drifter vei, vann og avløpsanlegg. Det har vært stort behov for å styrke dette området og vi er svært fornøyd med å ønske Peter Korth og Bjørn Erik Karlsen velkommen med på laget.

Peter Korth er driftsoperatør ved tekniske tjenester i Averøy kommune Rainer Deggert Peter Korth (øverste bilde) begynte 7. juli som driftsoperatør avløp i tekniske tjenester. Et omfattende ansvarsområde med renseanlegg, slamavskillere og pumpestasjoner, som alle må ha tilsyn og vedlikehold – året rundt.

Bjørn Erik Karlsen (til høyre) var i gang 11. juli og er fagarbeider i uteseksjonen. Jobben omfatter alle oppgaver som uteseksjonen har ansvar for:  veivedlikehold, kantslått, grøfterens og generelt vedlikehold. Det betyr å håndtere både traktor, lastebil og gravemaskin. Kommunen har også en plan for asfaltering av kommunale veier, og det er eget mannskap som gjør grunnarbeidet - klargjør for asfaltering.

Bjørn Erik Karlsen jobber i uteseksjonen, tekniske tjenester i Averøy kommune Rainer Deggert  

Kontaktinformasjon

Rainer Deggert
Ingeniør - vei, vann, avløp
E-post
Telefon 476 84 916