Ragnhild - versjon 2.0

Ragnhild Sophie Berthinussen er nok godt kjent for mange i Averøy, både som mangeårig saksbehandler på spillemidler, som ildsjel for kultur og idrett og som tidligere plan- og kulturkonsulent. Nå er hun tilbake for fullt på kommunehuset i en nyopprettet stilling som rådgiver for samfunnsutvikling. 

Kommunestyret har i mange år hatt et ønske om å styrke kommunens arbeid innen næring, kultur og samfunnsutvikling, og i arbeidet med ny kommuneplan var dette et satsingsområde det var tverrpolitisk enighet om. Kommunestyret var også enige om å finansiere denne viktige stillingen gjennom årlige inntekter fra havbruksfondet.

Ragnhild S. Berthinussen er rådgiver for samfunnsutvikling i Averøy kommunePositive, rause og konstruktive Averøy

Ragnhild har et stort hjerte for Averøy, og er svært fornøyd med å «være tilbake». 
- Jeg trives kjempegodt med folket her, sier hun og trekker fram den positive innstillingen, iveren etter å få ting gjort, det gode samarbeidet, rausheten og konstruktiviteten. Det var ikke lite, men dette sier hun ut fra mange års erfaring, både som ildsjel og kommunal saksbehandler. 

Kjempespennende, kompleks og krevende

Kommunens nye samfunnsutvikler skal jobbe bredt, høyt og lavt for å nå målene kommunestyret har vedtatt i den nye samfunnsplanen. Hun skal være kommunens kontakt og koordinator for næringslivet. Her er det viktig å være i forkant, veilede og følge opp prosesser.

En annen viktig oppgave er å følge opp større prosjekter som er forankret i kommuneplanen. Et konkret eksempel er det planlagte nærmiljøanlegget på Bruhagen, der ungdomsrådet har gjennomført en idekonkurranse, som i disse dager bearbeides videre av landskapsarkitekt Mari Hagen fra Åndalsnes. Dette prosjektet innebærer også litt fornyelse av «rådhusparken» og planlegging av tursti opp langs elva til Evja og Gammelfossen. Her er fylkeskommunens tettstedprogram en viktig samarbeidspartner.

Ragnhild er godt skodd for den komplekse og krevende rollen hun nå har fått. Hun er samfunnsviter med diverse tilleggsutdanninger. Hun sier hun har et stort engasjement som driver henne til å fordype seg i livslang læring. En av fritidssyslene er studier innen samfunnsendring, organisasjon og ledelse - absolutt relevant for arbeidet hun nå går løs på, der globale trender påvirker nasjonale og lokale beslutningstakere, næringsliv, forvaltning og folks liv.

Spillemidler og samskaping

Ragnhild har lang erfaring som saksbehandler for spillemiddelsøknader i kommunen, og har bidratt til at mange millioner har kommet idrett og folkehelsen i Averøy til gode gjennom anlegg og aktiviteter. Denne oppgaven skal hun fortsette med som en del av kulturoppgavene som ligger til den nye stillingen.

FNs bærekraftsmål er sentrale i den nye kommuneplanen og skal prege samfunnsutviklingen på mange områder, alt fra livet på land, livet i havet, trygge og gode oppvekstmiljø og lokalsamfunn, klima og miljø. 
- Dette er store oppgaver som må konkretiseres og bearbeides, sier Ragnhild. Hun er trygg på dette.

- Jeg blir jo ikke alene om å løse oppgavene, legger hun til. Hun berømmer det gode og tverrfaglige kollegiet hun har både på kommunehuset og i kommuneorganisasjonen for øvrig, i lokalsamfunnet, blant næringsaktører og andre offentlige samarbeidspartnere.
- Vi er best sammen, påpeker hun. 

Etter snart to uker i den nye jobben kjenner hun på den gode omgangstonen det er på kommunehuset.
- Her har de tatt godt imot meg, kommunen har lagt til rette for god samfunnsutvikling gjennom sine planer og jeg er svært glad for den tilliten jeg har fått, sier hun.

Vi ønsker Ragnhild velkommen tilbake og ønsker masse lykke til!