Robuste ungdommer

Onsdag 28. september braket det løs med første samling av undervisningsopplegget “Robust Ungdom” ved Averøy ungdomsskole. Robust Ungdom er et undervisningsopplegg i folkehelse og livsmestring som Averøy ungdomsskole har valgt å satse på.

Av: Henrik Dørum (koordinator for Robust ungdom ved Averøy ungdomsskole)

Undervisningen består av foredrag, samarbeidslæring, praktiske øvelser og lek. Gjennom dette opplegget lærer elevene å skape god psykisk helse for seg selv og andre, elevene blir bedre kjent med hverandre og bygger samtidig et godt klassemiljø. Dette er et prosjekt som Averøy ungdomsskole har arbeidet med lenge, som et ledd i det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Hver eneste ansatt ved skolen har deltatt på kurs for å bli sertifiserte instruktører i “Robust Ungdom”, og blir delaktige i gjennomføringen av samlingene. I tillegg er det et fokus på et tverrfaglig samarbeid rundt prosjektet, og Averøy ungdomsskole samarbeider derfor med eksterne fagpersoner både i og utenfor kommunen. 

Hva med å ha det bra med oss selv?

Før det hele ble sparket i gang ble rektor Tone Lise Bårdset og koordinator Henrik Dørum intervjuet på direktesendt radio (NRK Møre og Romsdal) om opplegget. 8. trinn var først ut, og det hele startet i samfunnssalen. Kia Rosén fra PPT holdt foredrag om temaet “Miljø”, hvor hun innledet med spørsmålet “Hva skal til for at vi skal ha det bra?”. Her fortalte Kia at vi lærer masse om hvordan vi skal ta vare på kroppen, trene, spise sunt og pusse tenner. Men hva med å ha det bra med oss selv? Hva med tanker og følelser? Dette var spørsmål Kia stilte tidlig i foredraget. Da 8. trinn var ferdige med foredraget var det 9. trinn sin tur, og til slutt 10. trinn. Hele skolen hadde samme opplegg, og Kia Rosén holdt foredraget hele tre ganger på rad.  

Da trinnene var ferdige med foredraget dro de tilbake på egne klasserom og gjennomførte økter sammen med kontaktlærere og andre ansatte tilknyttet klassen. Her var det fokus på samarbeidslæring, praktiske øvelser og lek. Hele opplegget varte i totalt to timer. 

Ressurselever i klassene

Under foredraget til 10. trinn kom Tidens Krav på besøk for å ta bilder. Etterpå snakket de med oppvekstsjef Erik Næss, rektor Tone Lise Bårdset, dagens foredragsholder Kia Rosén, samt koordinatorene for opplegget Linn Bogen og Henrik Dørum. I regi av “Robust Ungdom” er det plukket ut to elever per klasse som utgjør skolens ressurselever. Ressurselevene skal samles etter hver samling for å hjelpe til å evaluere samlingene og forbedre kvaliteten på opplegget. Ungdommene er kjempeviktige i et slikt arbeid for å sikre at opplegget appellerer til ungdom. Tidens Krav tok bilder av alle sammen og intervjuet to ressurselever på 10. trinn. Senere kom NRK på besøk og intervjuet fire ressurselever rundt opplegget med spesielt fokus på ungdom og psykisk helse. 

I løpet av skoleåret 2022/23 er det åtte samlinger elevene skal igjennom med ulike temaer, og i nesten hver samling kommer det fagpersoner utenfra for å holde foredrag før elevene samles på klasserommene for å gjennomføre klasseromsøkter. En av disse samlingene er helt spesiell da også foreldre blir invitert for å være med sammen med elevene. Dette er et prosjekt det blir spennende å følge med på.