Søke støtte fra Averøy kraftfond

Stiftelsen Averøy Kraftfond har som formål å dele ut penger fra fondets midler til:  Lag og organisasjoner som bidrar til å fremme aktivitet blant barn og unge i Averøy Kommune.

Vi gjør oppmerksom på at kun de som kommer inn under ovennevnte kategori og tilhører Averøy Kommune har anledning til å søke.

Søknadsfrist: 01.03.2023

Søknadsskjema fås ved henvendelse til:

BDO AS

Tlf: 988 43 741

e-post: evy.boe@bdo.no