Sommerjobb med turskoene på

Silje Tonette Hammerø Kroknes (22) har med seg hengekøye og tarp og har tatt fatt på sommerjobb i Averøy. Hun bidrar inn i arbeidet med Plan for friluftslivets ferdselsåre, og har det som for mange av oss fortoner seg som drømmesommerjobben – turgåing!

 - Det å gå tur som sommerjobb er ikke så veldig ille, sier Silje og smiler bredt.

Silje Tonette Hammerø Kroknes   - Klikk for stort bildeStudent i sommerjobb Silje Tonette Hammerø Kroknes Nå skal hun riktignok ikke bare gå på tur. Jobben består i å identifisere og registrere turløyper, samarbeide med frivillige, kartlegge og dokumentere ting av relevans opp mot naturbase og kulturminner, skisse turbeskrivelser og dokumentere relevante observasjoner knyttet til tilrettelegging. Alt for at kommunen og frivilligheten skal ha et best mulig grunnlag når vi skal analysere og vurdere tiltak. Arbeidet krever systematikk og kan være tidkrevende med tanke på dykk i naturbase og andre relevante søk etter informasjon.

 Silje har begynt å få sånn halvvegs oversikt over plasser på Averøya. Hun er ikke godt kjent her fra før, noe som gjør at hun kanskje kan observere eller stille spørsmål ved ting vi lokale tar for gitt.  

- Jeg har gått tur med litt forskjellige folk. Det er folk som er engasjerte, som har svært lyst til å bidra inn i prosjektet og som er veldig godt kjent.

Silje studerer Friluftsliv og naturguide på Høgskolen i Volda.

- Friluftsliv betyr mye for meg!

Hun har vært speider siden hun ti år, og har gått graden fra ulike assistentroller til å påta seg lederverv lokalt og regionalt.

- Før drev jeg på med mye forskjellig, men nå er det speideren på fritiden hele uka. Fredag til søndag er jeg på tur.

Tipset om stillingsutlysningen kom fra Marte Melbø i Friluftsrådet.

- Jeg tenkte at jobben virket veldig spennende og relevant i forhold til studiet mitt.

Helt ukjent med Averøy er hun ikke. Silje har vært engasjert av Friluftsrådet en tid. Der har hun jobber med Stikk-UT! og plukk, søppelaksjonen mange i Averøy er svært engasjerte i, og hun har jobbet med kvalitetssikring av turbeskrivelser og kartfesting.

Værgudene har ikke akkurat vist smørsiden siden hun kom hit. Terrenget som skal befares er vått. Og, for Silje som sover ute, hun bruker litt tid til å lete etter litt finere steder å overnatte – plasser som kan være aktuelle også for andre.

- Jeg har også med telt – men det driver jeg ikke så mye med. Jeg er usikker på om det er helt. Dette har i hvert fall stenger og teltduk, så da er vi kommet langt, smiler Silje bredt.

Plan for friluftslivets ferdselsåre vil bli en del av temaplan for idrett og fysisk aktivitet, og skal henge sammen med resterende planer i kommunen.  Silje blir derfor også utfordret på planforståelse.

- Det er spennende å få prøvd forskjellige ting. Jeg har ikke prøv meg så mye på plan før.

Silje har bare positivt inntrykk av Averøy.

- Det er kjekt å få komme seg ut og bli litt kjent, få oppleve turplassene, gå på  tur med folk, sette seg litt inn i ting og lære av det.

Plan for friluftslivets ferdselsåre

Bærekraftsmål 3 God helse og livskvalitet FN  Bærekraftsmål 11 Bærekraftige byer og samfunn Bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene FN