Tilskudd på 742 000 til styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste

Averøy kommune søkte tidligere i år på helsedirektoratets tilskuddsordning til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Søknaden var rettet inn mot et tre-årig prosjekt med å styrke og koordinere satsingen innen psykisk helse. Arbeidet skal dekke aldersgruppene 0- 5 år og barn i barneskolealder.

Pengesedler - Klikk for stort bildePengesedler Berit Hannasvik Helsedirektoratet skriver i sitt tildelingsbrev at kommunen har en god søknad, en god plan for brukermedvirkning og at tilskuddet tilsvarer en 100 % stilling helsesykepleier.

Tilskuddet for 2022 er på 742 000 kroner, der det videre er innvilget i underkant av 600 000 kroner i 2023 og litt over 500 000 i 2024, under forutsetning at tilskuddsordningen blir videreført.

Tilskuddet skal brukes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden, regelverket for ordningen, visse andre krav, og skal videre dekke utgifter til aktivitet som retter seg mot målene.


Skal etablere et psykisk helseteam

I søknaden har Averøy kommune gjort rede for hvordan vi ønsker å styrke skolehelsetjenesten spesielt ved barneskolene i kommunen, blant annet etablering av et psykisk helseteam for barn og unge.

Den økte stillingsressursen skal frigjøre kapasitet til prosjektledelse inn i det psykiske helseteamet, men
også i utviklingen av samarbeidsstrukturer internt i kommunen og mot eksterne relevante instanser.

I utgangspunktet søkte Averøy kommune om tilskudd til 200 % stilling, der det også var ønske om å etablere ulike gruppetilbud innenfor ulike spiseforstyrrelser/overvekt. Vi er svært fornøyd med det tilskuddet vi har fått innvilget og skal om kort tid tilpasse prosjektet til den økonomiske rammen vi har fått innvilget.