Ungdomsråd med stort engasjement

Nyvalgt ungdomsråd for "sesongen" 2020/2021 er valgt, og har allerede gjennomført sitt første møte. Der ble de enige om at de ønsker å invitere seg selv til kommunestyremøte 26.oktober. Da ønsker de å presentere seg selv og snakke om saker de engasjerer seg for, spesielt i forkant av budsjettrunden som kommer nå i høst. 

Ungdomsrådet er en kjempeengasjert gjeng og har mange innspill til kommunestyret, både til høstens budsjettarbeid og om saker som opptar de unge. 

Klikk for stort bildeNederst: Eirik Lilleby 8.trinn), Nikola Bileska (10. trinn og nestleder) Midten: Marie Smevåg Gundersen (10.trinn), Kristine Sverdrup (koordinator), Olav Dragsten Raanes (9.trinn), Øverst: Ole Henrik Løvold (9. Trinn), Øystein Mostad (leder, vgs) og Ingeborg Anna Uran Utheim (vgs)  

Nederst: Eirik Lilleby 8.trinn), Nikola Bileska (10. trinn og nestleder)

Midten: Marie Smevåg Gundersen (10.trinn), Kristine Sverdrup (koordinator), Olav Dragsten Raanes (9.trinn),

Øverst: Ole Henrik Løvold (9. Trinn), Øystein Mostad (leder, vgs) og Ingeborg Anna Uran Utheim (vgs)

 

Dette vil ungdomsrådet snakke om til kommunestyret

1. Øystein (leder) vil si litt om ungdomsrådet, arbeidet de har gjort og at han er leder

2. Olav vil snakke om fritidsundersøkelsen ungdomsrådet har gjennomført - og resultatene. 

3. Nikola skal si litt om busstilbudet og om høringssvaret ungdomsrådet sendte til fylkeskommunen.

4. Eirik vil snakke om sitt engasjement for skolemiljø, og hvordan det har vært å begynne på ungdomssskolen, spesielt nå med så mye smittevern å ta hensyn til.

5. Ole Henrik snakker de unges syn på hva som viktig i neste år kommunebudsjett: å prioritere samfunnssalen og hvorfor.

6. Marie skal snakke om hvor viktig de er å få fiber på innersida og hvorfor.

7. Ingeborg skal dele noen tanker om muligheten for jobber for ungdom i kommunen.