Lønn og personal

Lønn- og personalavdelingen har arbeidsoppgaver innen personalpolitikk, ansettelser, oppfølging av lover, regelverk og avtaler, overordnet lønnspolitikk, opplæring og kompetanseutvikling.

Avdelingen har i tillegg saksbehandling og oppfølging av organisasjons- og arbeidsmiljøutvalget. Nyttig informasjon, søknadsskjema, planer og lenker i kolonnen til høyre.