Økonomikontoret

Økonomiavdelingens hovedoppgaver er:
- budsjett og økonomiplan
- regnskap og økonomiforvaltning
- fakturering og innfordring
- økonomisk analysearbeid
- startlån

 

Årsbudsjett og økonomiplan
Første året i økonomiplanen er lik årsbudsjettet. Økonomiplanen vedtas av kommunestyret for en periode på fire år. Økonomiplanen for resten av perioden justeres i tråd med ved politiske vedtak og forventet økning eller minking fra en generell prisjustering.

Kommunale avgifter og andre kommunale krav
Kommunale avgifter faktureres i fire terminer. Forfall er 31.mars, 30. juni, 30. september og 31. desember.

Øvrig fakturering skjer rundt den 20. i måneden med forfall den 20. i påfølgende måned.

Det er de enkelte tjenestene som fastsetter kravene, mens innkrevingen er lagt til økonomikontoret. Spørsmål vedrørende regninger rettes til den aktuelle etat. Henvendelser vedrørende betaling rettes til økonomiavdelingen.

Ved betalingsvansker kontakt alltid økonomiavdelingen.

Averøy har felles skatteoppkrever med Kristiansund. Alle henvendelser om skatt skal gå dit (sett inn lenke)

Kontaktinformasjon

Annfrid Stormo
Økonomikonsulent
Telefon 71 51 35 10
Frank Mjønes
Økonomikonsulent
E-post
Telefon 71 51 35 12
Harald Kulstad Bergdal
Økonomisjef
E-post
Telefon 71 51 35 11
Mobil 971 03 682

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy