Plan og utvikling

Plan og utvikling har en sentral rolle når det gjelder planlegging og gjennomføring av fysiske tiltak i kommunen, samt saksbehandling og forvaltning knyttet til ulike lovverk.

Avdelingen står for kommunens langsiktige, strategiske arealplanlegging i tillegg til saksbehandling og tjenesteproduksjon innen følgende områder:

  • Plan og byggesak.
  • Kart- og oppmålingstjenester.
  • Skog- og landbruksforvaltning, herunder også konsesjonssaker.
  • Viltforvaltning og ettersøk på trafikkskadd storvilt.
  • Miljø- og forurensningssaker.

Kontaktinformasjon

Martin Ove Karlsen
Leder plan, utvikling og tekniske tjenester
E-post
Telefon 90 74 89 68

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord: 09:00 - 14:00
Resepsjon: 10:00 - 14:00