Plan og utvikling

Plan og utvikling har en sentral rolle når det gjelder planlegging og gjennomføring av fysiske tiltak i kommunen, samt saksbehandling og forvaltning knyttet til ulike lovverk.

Enheten har ansvar for planlegging av arealbruken i kommunen etter Plan- og bygningsloven.

Kontaktinformasjon

Martin Ove Karlsen
Leder plan, utvikling og tekniske tjenester
E-post
Telefon 71 51 35 60
Mobil 957 85 993

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00