Plan og utvikling

Plan og utvikling har en sentral rolle når det gjelder planlegging og gjennomføring av fysiske tiltak i kommunen, samt saksbehandling og forvaltning knyttet til ulike lovverk.

Avdelingen står for kommunens langsiktige, strategiske arealplanlegging i tillegg til saksbehandling og tjenesteproduksjon innen følgende områder:

  • Plan og byggesak.
  • Kart- og oppmålingstjenester.
  • Skog- og landbruksforvaltning, herunder også konsesjonssaker.
  • Viltforvaltning og ettersøk på trafikkskadd storvilt.
  • Miljø- og forurensningssaker.