Tekniske tjenester

Tekniske tjenester har ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale bygg og eiendommer kommunale veier, gang- og sykkelveier, parkeringsplasser, vann- og avløpsnett, renovasjons- og slamtømmeordning.

Tekniske tjenester står for drift av alle kommunale bygg og eiendommer, kommunens veier og brannvesen (tjenestekjøp).

Avdelingen står også for vannforsyning (Folland Vannverk) og kommunale avløp (kloakk), samt administrasjon av renovasjon og feiing.

Vannforsyning, avløp, renovasjon og feiing er regnskapsmessig adskilt fra kommuneregnskapet og drives etter et selvkostprinsipp (skal over tid gå i null).

Kontaktinformasjon

Martin Ove Karlsen
Leder plan, utvikling og tekniske tjenester
E-post
Telefon 71 51 35 60
Mobil 957 85 993
Rainer Deggert
Ingeniør - vei, vann, avløp
E-post
Telefon 71 51 35 43
Rolandas Uoslys
Ingeniør - driftsansvarlig bygg
E-post
Telefon 71 51 35 46
Mobil 902 63 295
Aase Slatlem Løvold
Konsulent
E-post
Telefon 71 51 35 41