Melding om vedtak – Reguleringsplan Gaupsundet hyttefelt

I møte 4. september 2023 vedtok Averøy kommunestyret endring av reguleringsplan Gaupsundet hyttefelt.

Vurdering av høringsuttalelser og beskrivelse av endringer kan man finne i saksframlegget:
Saksframlegg og vedtak (PDF, 10 MB) 

Aktuelle plandokumenter:
Plankart (PDF, 5 MB)  
Bestemmelser (PDF, 79 kB)  
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Plandokumenter vil også bli gjort tilgjengelig i kommunens planregister i GeoInnsyn.

Berørte grunneiere og offentlige myndigheter er blitt tilskrevet.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring/ mottak av melding om vedtak.